Telefon  790 719 888

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Samochód po kolizji może wymagać generalnego remontu, wymiany niektórych części, może mieć zniszczoną karoserię, a nawet pójść do kasacji. Ubezpieczenie samochodu daje możliwość naprawienia szkód. Aby uzyskać odszkodowanie z OC, należy zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń – ubezpieczyciel powinien szybko zadecydować o wypłacie. Krajowe przepisy zostały zaprojektowane tak, by maksymalnie skrócić czas oczekiwania na likwidację szkody. Ile trzeba czekać na świadczenie?

 

Co daje ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przed konsekwencjami finansowymi szkód, wyrządzonych osobom trzecim. Sprawca wypadku nie musi wypłacać odszkodowania z własnych pieniędzy – odpowiedzialność za wypadek oraz wypłata zadośćuczynienia przechodzi na ubezpieczyciela. Wypłatę otrzymuje poszkodowany w wypadku, dlatego sprawca musi się przyznać do winy lub musi mu ona zostać udowodniona. Żeby szybko otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia OC, należy zadbać o wszystkie formalności niezbędne do wypłacenia świadczenia, przy czym ich zebranie można zlecić profesjonalnym firmom. Są to materiały dotyczące okoliczności zdarzenia: oświadczenie sprawcy i świadków wypadku z danymi, opis wypadku, szkic sytuacyjny, a także ewentualnie notatka policyjna oraz informacje o ubezpieczeniu sprawcy – kopia dowodu ubezpieczenia sprawcy zdarzenia i dane z dowodu ubezpieczenia sprawcy. Konieczna jest także dokumentacja zakresu szkody, czyli protokół oględzin uszkodzonego samochodu ze zdjęciami, potwierdzenie zakresu uszkodzeń innego mienia oraz potwierdzenie zakresu leczenia w związku z obrażeniami ciała. Jeśli samochód został już naprawiony, niezbędne będą rachunki za naprawę, jeśli nie – kosztorys naprawy.

Czas na wypłatę odszkodowania

Wszystkie zapisy dotyczące likwidacji szkód z OC komunikacyjnego znajdują w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W sprawach, w których nie ma żadnych wątpliwości co do wskazania sprawcy i odpowiedzialności ubezpieczyciela, towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji przez poszkodowaną osobę. W tym czasie ubezpieczyciel powinien wypłacić bezsporną część odszkodowania. W sytuacjach szczególnych czas na wypłatę odszkodowania się wydłuża. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane jest się w ciągu 14 dni od dnia, w którym możliwe było wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, ale nie może to być później niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jeśli w sprawie toczy się postępowanie karne lub cywilne, wypłata odszkodowania uzależniona jest od terminu ogłoszenia wyroku.

Zaufaj nam przy odkupie odszkodowania OC