Telefon  790 719 888

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Z regresem ubezpieczeniowym może spotkać się każdy kierowca z wykupioną polisą OC. Wystarczy, że popełni on jeden z wyszczególnionych w przepisach błędów, aby stać się dłużnikiem, który musi spłacać ciążące na nim zobowiązania przez kilka bądź nawet kilkanaście lat. Według danych zebranych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, co roku odnotowuje się około 16 tysięcy postępowań regresowych o łącznej wartości ponad 200 mln zł (w 2018 roku było to blisko 262 mln zł). Jak dokładnie działa regres ubezpieczeniowy i co robić, aby się przed nim uchronić?

 

Definicja regresu ubezpieczeniowego

Regresem ubezpieczeniowym nazywa się przysługujące firmie ubezpieczeniowej prawo do tego, aby odzyskać od sprawcy wypadku koszty przeznaczone na proces likwidacji szkody, do którego dochodzi na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia OC. Wszystkie kwestie związane z regresem ubezpieczeniowym są dokładnie uregulowane i opisane w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 43 Ustawy). Można w niej przeczytać, że regres ma miejsce w sytuacjach, gdy kierujący pojazdem wyrządził szkodę umyślnie lub dopuścił się czynu o znamionach winy umyślnej.

Ponadto należy wyróżnić dwa rodzaje regresów ubezpieczeniowych: typowy oraz nietypowy. O regresie typowym mowa jest wówczas, kiedy sprawcą wypadku była osoba trzecia (niebędąca stroną umowy ubezpieczenia), wobec czego ubezpieczyciel zwraca się bezpośrednio do niej o zwrot całości lub części kosztów wypłaconego odszkodowania. Z regresem nietypowym mamy natomiast do czynienia w sytuacji, gdy firma wymaga zwrotu kosztów bezpośrednio od ubezpieczonego klienta. Dodatkowo jeśli zarejestrowany na nas pojazd prowadził nasz znajomy lub krewny, który doprowadził do wypadku, ubezpieczyciel ma prawo wystosować regres ubezpieczenia zarówno w stosunku do nas, jak i do samego sprawcy zdarzenia.

W jaki sposób uchronić się przed regresem ubezpieczeniowym?

Aby uniknąć regresu ubezpieczeniowego, należy nie dopuszczać do sytuacji, w których mogłoby dojść do:

  • celowego i umyślnego wyrządzenia szkody;
  • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających (narkotyków, leków psychotropowych lub środków zastępczych);
  • kierowania autem uczestniczącym w wypadku bez uprawnień (wyjątek może stanowić konieczność ratowania czyjegoś życia lub pościg za przestępcą);
  • spowodowania wypadku podczas jazdy samochodem nabytym na skutek popełnienia przestępstwa;
  • ucieczki z miejsca zdarzenia.

Nawet w przypadku drobnej stłuczki warto zaczekać na właściciela uszkodzonego pojazdu i wyjaśnić z nim zaistniałą kwestię, by nie narażać się na późniejszą batalię z ubezpieczycielem. Należy mieć również na uwadze, że w przypadku poważniejszych wykroczeń konsekwencje postępowania mogą być o wiele większe niż tylko konieczność zwrotu kosztów.

Co robić, gdy ubezpieczyciel zastosował regres ubezpieczeniowy?

Prawdą jest, że regres ubezpieczeniowy stanowi dla firm ubezpieczeniowych formę ochrony przez wypłacaniem odszkodowań w sytuacjach, w których sprawca wypadku bądź kolizji zawinił w sposób rażący. Mimo to zdarza się również, że to ubezpieczyciele chcą nagiąć przepisy i zażądać zwrotu kosztów w znacznie mniej oczywistych sprawach. Należy zatem pamiętać, że nawet w przypadku otrzymania od firmy ubezpieczeniowej wezwania do pokrycia poniesionych kosztów, kierowcy przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji. Można powoływać się na argumenty, że do zdarzenia doszło w sposób nieumyślny, nie nastąpiła ucieczka z miejsca wypadku, a kierujący nie był nietrzeźwy ani pod wpływem środków odurzających.

Jeśli natomiast sprawa ciągnie się zbyt długo, przygotowanie do niej wymaga zbyt dużych nakładów pracy lub też jest po prostu stresująca, warto skorzystać z możliwości odsprzedania szkody. Na takie rozwiązanie można się zdecydować w każdej sytuacji, w której ubezpieczyciel zaniża wartość szkody lub odmawia wypłacenia świadczeń przysługujących w ramach polisy OC. Wówczas prawo do roszczeń o zwrot kosztów zostaje przekazane trzeciej stronie – profesjonalnej firmie zajmującej się egzekwowaniem należności od towarzystw ubezpieczeniowych – która zajmie się wszelkimi negocjacjami, kompletowaniem dokumentów czy występowaniem na drogę sądową.

Zaufaj nam przy odkupie odszkodowania OC