Telefon  790 719 888

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czy warto iść na ugodę z ubezpieczycielem?

Odpowiedź na pytanie, czy warto iść na ugodę z ubezpieczycielem, nie jest łatwa. Najważniejsza sprawa to dobrze zrozumieć czym jest taka ugoda. Jak każdy dokument tego typu niesie ona ze sobą pewne zobowiązania dotyczące obu stron. Zatem warto upewnić się, nie tylko co konkretna ugoda nam daje, ale także, o nas zobowiązuje. Inną ważną sprawą jest to, aby wiedzieć kiedy - jeśli już zdecydujemy się to zrobić - taką ugodę podpisać.

 

Czym jest ugoda z ubezpieczycielem

Najprostsza definicja pojęcia „ugoda” mówi, że jest to „porozumienie kończące spór, osiągane wskutek wzajemnych lub jednostronnych ustępstw”. Zatem z punktu widzenia prawa, ugoda jest dokumentem, który w rzetelny i wiążący sposób określa polubowne zasady uregulowania powstałych zobowiązań. Gdybyśmy przenieśli to na płaszczyznę ubezpieczeniową, okazuje się, że ugoda z ubezpieczycielem to nic innego jak umowa, na mocy której towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca poszkodowanemu określoną kwotę i przyjmuje on ją jako pełne zaspokojenie swoich roszczeń, zrzekając się jednocześnie dochodzenia w przyszłości jakichkolwiek dalszych świadczeń.

Co daje ugoda?

Początkowo, propozycja podpisania ugody może brzmieć bardzo interesująco. Dlaczego? Oczywistym jest fakt, że w razie wypadku – jako osoba poszkodowana – mamy prawo do odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Jest to jednak proces dość skomplikowany i rozciągnięty w czasie. Dlatego często po rozpoznaniu sprawy, która jak wspomnieliśmy, z natury jest skomplikowana, ubezpieczyciel proponuje ugodowe rozwiązanie. Najczęściej poszkodowany otrzymuje propozycję wypłaty wyższej kwoty niż ta, która zostałaby przyznana przy normalnym trybie przyznania odszkodowania. Zatem na pierwszy rzut oka jest to korzystniejsze rozwiązanie, bo oprócz wyższej wypłaty, poszkodowany uzyskuje szybkie załatwienie sprawy i szybciej pieniądze znajdą się na jego koncie.

Do czego ugoda zobowiązuje?

Jednak jak już wspomnieliśmy, ugoda jest pójściem na ustępstwo obu stron, a więc i poszkodowanego i ubezpieczyciela. Logiczne jest więc, że stosuje się ją w sytuacji pojawienia się konkretnych, a nawet tylko potencjalnych różnic pomiędzy oczekiwaniami poszkodowanego a tym, co proponuje i uznaje zakład ubezpieczeń. Już z tego punktu widzenia okazuje się, że ugoda ma niewiele wspólnego z korzystnym zakończeniem sprawy dla poszkodowanego. Zanim wyjaśni mu się co może lub co powinien otrzymać jako rekompensatę czy odszkodowanie, już proponuje mu się, aby poszedł na ustępstwo, czyli zrezygnował z części praw, jakie mu przysługują. Inną sprawą jest to, że podpisanie ugody niesie ze sobą pewne konsekwencje prawne. Ugoda z ubezpieczycielem często jest tak sformułowana, że jej podważenie jest praktycznie niewykonalne, a więc uniemożliwia dochodzenia swoich praw w przyszłości. Jak to rozumieć? Najprościej mówiąc, nawet jeśli w przyszłości pojawią się problemy zdrowotne, które będą konsekwencją wypadku, niemożliwe będzie dochodzenie dalszych roszczeń. Życie pokazuje, że takie przypadki nie są odosobnione, zatem warto dobrze to przemyśleć.

Co zatem zrobić?

Biorąc to wszystko pod uwagę, trzeba uczciwie zaznaczyć, że w niektórych przypadkach ugoda z ubezpieczycielem może być dobrym i optymalnym rozwiązaniem. Najistotniejszą kwestią są warunki, na jakich zostanie ona zawarta. Aby ocenić, czy propozycja zakładu ubezpieczeń jest dla nas korzystna i czy uwzględnia wszystkie należne nam świadczenia odszkodowawcze, najlepiej jest oddać sprawę profesjonalnej firmie. Pamiętajmy, aby nigdy nie zawierać takiej umowy telefonicznie, podczas pierwszej rozmowy z ubezpieczycielem. Dajmy sobie kilka dni do namysłu. Przeanalizujmy jej warunków, skontaktujmy się ze specjalistami w tej dziedzinie i - jeśli już - poprośmy o zawarcie takiej umowy w formie pisemnej. Będziemy mieli wtedy możliwość zweryfikowania, na co się godzimy.

Zaufaj nam przy odkupie odszkodowania OC