Telefon  790 719 888

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Chcesz złożyć skargę na ubezpieczyciela? Sprawdź jak

Towarzystwa ubezpieczeniowe, jak wszystkie inne podmioty finansowe, podlegają pod państwowe organy nadzorcze i mają obowiązek wywiązywania się z umów zawartych ze swoimi klientami. Niekiedy zdarza się jednak, że osoby poszkodowane w wypadkach nie mogą odzyskać należnych im odszkodowań. Czy to spotkało także Ciebie? Jeśli ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, zaniżył jego kwotę, bezpodstawnie wydłuża czas rozpatrzenia wniosku lub zwleka z wypłatą świadczenia, masz prawo przypuszczać, że próbuje Cię oszukać. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak złożyć skargę do odpowiedniej instytucji, a następnie dochodzić swoich roszczeń.

 

Gdzie złożyć skargę na ubezpieczyciela? 

Zanim złożysz skargę do organów zewnętrznych upewnij się, że masz za sobą postępowanie reklamacyjne. Polega ono na odwołaniu się od decyzji ubezpieczyciela bezpośrednio do zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego. To powinien być Twój pierwszy krok. Ubezpieczyciel ma 30 dni na ustosunkowanie się do Twojego pisma. Dalej możesz złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, który w Twoim imieniu zażąda wyjaśnień od firmy ubezpieczeniowej i spróbuje wpłynąć na jej stanowisko w sprawie. Niestety RF nie ma prawa nakazać ubezpieczycielowi zmiany podjętej decyzji; może jedynie wyrazić swoją opinię. 

Jednocześnie możesz złożyć skargę do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Komisja zweryfikuje, czy towarzystwo ubezpieczeniowe stosowało się do ustalonych przez nią wytycznych, a w razie wykrycia nieprawidłowości, nałoży na nie karę finansową. KNF nie interweniuje jednakże w pojedynczych sprawach; odpowiada za prawidłowe działanie jednostek finansowych i wprowadza obostrzenia, mające na celu zapobiegać naruszeniom praw klienta.

Procedura składania skarg 

Jeśli sporządzanie pism, wniosków i realizacja procedur nie należą do Twoich mocnych stron lub jeśli wolisz oddać te kwestie w ręce specjalistów, możesz skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy zajmującej się stricte odzyskiwaniem odszkodowań. Jeśli natomiast czujesz się na siłach, by samodzielnie skompletować dokumentację i złożyć skargę, pamiętaj o kilku sprawach:

  • skarga do Rzecznika Finansowego powinna zawierać Twoje dane (imię, nazwisko, telefon), dane ubezpieczyciela oraz dotychczasową korespondencję między Tobą a towarzystwem (RF nie wymaga użycia konkretnego wzoru pisma); skargę można złożyć listownie;
  • UKNF rozpatruje skargi wysłane pocztą lub poprzez internetowy system zdalnego składania formularzy; jeśli posiadasz sporo załączników (a im więcej, tym lepiej), łatwiej będzie złożyć skargę osobiście lub wysłać całą dokumentację pocztą.

 

 

Zaufaj nam przy odkupie odszkodowania OC